Plním sľuby R3 Tvrdošín - Nižná

Aj touto cestou by som vás chcel informovať, že proces verejného obstarávania na úsek rýchlostnej cesty R3 medzi obcami Tvrdošín a Nižná pokračuje v súlade s plánovaným harmonogramom. Momentálne prebieha druhé a záverečné kolo verejného obstarávania, kde sa posudzujú cenové ponuky úspešných uchádzačov, ktorí prešli prvým kolom. Z trinástich prihlásených firiem postúpilo do druhého kola desať. Toto druhé kolo bude ukončené začiatkom marca. V priebehu marca tak bude známy víťazný zhotoviteľ. Predpokladaný začiatok výstavby tejto cesty je naplánovaný na leto tohto roku.

Copyright © 2017 Igor Janckulík, Design & tvorba webu: SOFTPAE - Tvorba web stránok.