Snem Združenia miest a obcí hornej Nitry

Za účasti splnomocnenca vlády Igora Janckulíka sa 16. novembra 2016 konalo v Kultúrnom dome v obci Čereňany rokovanie II. snemu ZMO hornej Nitry. Jednou z nosný tém diskusie bolo aj aktuálny stav realizácie výstavby rýchlostnej cesty R2 v Trenčianskom kraji. Zástupcovia samospráv hornej Nitry využili prítomnosť splnomocnenca a opätovne apelovali na kompetentných s požiadavkou na dostavbu rýchlostnej cesty R2.  

Viacej info: http://www.teraz.sk/regiony/samospravy-hornej-nitry-ziadaju-dosta/228564-clanok.html





Copyright © 2017 Igor Janckulík, Design & tvorba webu: SOFTPAE - Tvorba web stránok.