Moje vystúpenie v NR SR k odvolávaniu ministra dopravy A. Érseka

Pán minister, hlavný dôvod prečo Vás odvolávame je, že sa neplní Programové vyhlásenie vlády (PVV). V programovom vyhlásení je napísané: „vláda sa zaväzuje udržiavať vysoké tempo výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“.

Sú tam presne uvedené úseky rýchlostných ciest (RC) a diaľnic (D), ktoré sú prioritou tejto vlády. Realita je však taká, že od začiatku roka 2018 až dodnes, Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) neodovzdala do užívania verejnosti a dokonca ani nevysúťažila, ani kilometer novej diaľnice. Okrem toho je v PVV napísané, že sa bude opravovať 180 km ciest I. triedy a 60 mostov. Žiaľ, musím konštatovať, že to boli prázdne sľuby, ktoré skončili iba na papieri.

Treba si uvedomiť, že volebné obdobie sa kráti a na naplnenie PVV Vám zostáva reálne 8 mesiacov. Som presvedčený, že história sa bude opakovať aj tentoraz a cca 4 mesiace pred voľbami už nikto nebude realizovať zásadné rozhodnutia. Treba voličom otvoriť oči a pripomenúť, že po voľbách sa budú noví ministri opäť 6 mesiacov orientovať a začnú rozhodovať ku koncu roku 2020. Hotová katastrofa pre budovanie D a RC.

TUNEL VIŠŇOVÉ

Kolega Miro Ivan detailne rozobral tento problém. Ja by som chcel len zdôrazniť, kde vidím zásadný problém ja.

Dohoda zo zhotoviteľom je prezentovaná ako veľký úspech ministerstva. Prečo ste si teda text tejto úžasnej dohody dali schváliť na rokovaní vlády? To riešite ako kolektívnu vinu? Pani ministerky a páni ministri, viete vôbec čo ste pánovi ministrovi schválili? Ja ale tvrdím, že ministerstvo malo robiť všetko preto už dávno, aby k tejto situácii vôbec nedošlo. Už koncom roka 2016 bola situácia kritická a  mala sa jej venovať zvýšená pozornosť a kontrola.

Keď objednávateľ – NDS zistila skutočnosť, že zhotoviteľ neplní míľniky - čo ste vykonali?

Aké opatrenia ste prikázali vykonať NDS? Uplatnila si NDS sankcie vyplývajúce z neplnenia zmluvy?

Ak nie, vyvodili ste dôsledky za porušovanie rozpočtových pravidiel?   

Ministerstvo sa všetku vinu snaží hodiť na zhotoviteľa. To ale nie je pravda. Stavbu realizujú traja: zhotoviteľ, stavebný dozor a objednávateľ. Samozrejme, za aktívnej pomoci projektanta! Netvrdím, že zhotoviteľ je bez viny, ale úloha ministerstva sa tiež nedá označiť ako maximálne súčinná pri tejto výstavbe.

Len spomeniem:

  • Doteraz sa NDS nevyjadrila koľko odpočívadiel má byť na tomto diaľničnom úseku, ani to, kde majú byť umiestnené. Či pred alebo za tunelom. Taktiež by ma zaujímalo, či NDS odpovedala na všetky nejasnosti zhotoviteľovi, aby mohol zhotoviteľ plynulo projektovať v zmysle zadávacích podmienok objednávateľa a tým plniť zmluvu o dielo. Pán minister, preverovali ste, či niektoré pokyny vydané objednávateľom nezvýhodňovali niektorého účastníka výstavby?  Toto sú základné veci bez ktorých sa stavba nedá realizovať a v termíne dokončiť!
  • Zaujímalo by ma tiež, prečo NDS neumožnila predávať výrub z tunela. Mohla tak zvýšiť príjmy NDS. Veď je to predsa jej kameň a podľa mojich informácií boli až 3 záujemcovia! Naopak, NDS prinútila zhotoviteľa na jeho náklady voziť až 1 milión m3 kameňa do Sučian!!! A taká jedna poznámka. Je prebytočný kameň upravený tak, ako predpisuje zmluva? Alebo je na túto úpravu pokyn na zmenu?
  • Prečo sú na portáli Dubná Skala odparkované pracovné stroje? Veď objednávateľ má so stavebným dozorom prehľad strojov, ktoré boli používané na stavbe. To ministerstvo chce hradiť prestoje týchto strojov?

Toto sú len základné veci. Dalo by sa pokračovať ešte dlho, napríklad zmeny technických parametrov mostov, a tak ďalej.

Toľko ospevovaná dohoda, nie je úspechom. Nemalo to sem vôbec zájsť. A táto dohoda akosi zabúda na nároky zhotoviteľa počas výstavby, ktoré stále nie sú doriešené a na ďalšie súdne spory medzi zhotoviteľom a objednávateľom, ku ktorým určite príde.

Ja len dúfam, že ministerstvo dopravy vie čo robí a výsledok nebude finančné zaťaženie daňových poplatníkov z dôvodu neprofesionálneho prístupu všetkých zainteresovaných vo výstavbe.

Mrzí ma, že toto znova len prispeje k ďalšiemu zhoršeniu dopravnej situácie v Žilinskom kraji. Napríklad taká cesta popod Strečno I/18, kde prejde denne cca 27 tisíc vozidiel, bude mať veľké problémy. Tento rok tam má v pláne  Slovenská správa ciest  opravovať 2 mosty a ŽSK  tento rok pripravuje rekonštruovať cestu II/583 Gbeľany – Párnica. To znamená, že motoristi z tejto komunikácie sa automaticky presunú na cestu popod Strečno, kde sa podstatne zvýši už aj tak katastrofálna doprava.

SPLNOMOCNENEC VLÁDY PRE RC

Musím objektívne povedať, že príprava a výstavba rýchlostných ciest a diaľnic je komplikovaný proces, ktorý prechádza viacerými volebnými obdobiami.  8-10rokov trvá príprava a potom by mala nasledovať niekoľko ročná realizácia.

Musím však povedať, že minister Érsek vedel do čoho ide, že ministerstvo dopravy je komplikovaný rezort. Pán Érsek tu pôsobil ako štátny tajomník v rokoch 2010 – 2012, kedy aj prebehla prípravná fáza tunela Višňové s priľahlými úsekmi a križovatkami. Toto ešte prebehlo v poriadku, problém s Višňovým začal až výberom tretieho uchádzača v poradí vo verejnom obstarávaní, za ministra Počiatka a vystupňovalo sa to až do dnešnej situácie. Štátnym tajomníkom bol potom pán Érsek aj v roku 2016 za ministrovania pána Brecelyho.

Ja som taktiež pôsobil na Ministerstve dopravy ako Splnomocnenec vlády pre RC. Bolo to bez pár dní 18 mesiacov. Tu musím povedať, že počas môjho pôsobenia som sa cítil nie ako partner pre spoluprácu, ale ako nutné zlo. Počas môjho pôsobenia nedošlo ani k  jednému pracovnému stretnutiu s ministrom k RC, nebol som pozvaný ani na jednu poradu vedenia.

Keď som sa po mojom menovaní stretol s ministrom a pýtal som sa ho na spoluprácu, jeho odpoveď bola stručná: „Rob si čo chceš“. Tým mi bolo jasne povedané, že veľkú podporu zo strany ministra nemôžem očakávať.

Hoci „Útvar splnomocnenca“ znie honosne, aby ste si nemysleli, môj tím predstavoval 1,5 človeka. Ale ešte aj toto by sa dalo ako-tak zvládnuť, ak by bola existovala súčinnosť s ministrom a  ak by sa z jeho strany podporovala spolupráca. Ale aj napriek týmto obmedzeným zdrojom a možnostiam sa mi podarilo vytvoriť pracovné skupiny pre všetky rýchlostné cesty, ktoré boli vtedy vo fáze prípravy. Tieto pracovné skupiny sa skladali zo starostov a primátorov obcí a miest cez ktoré bola plánovaná rýchlostná cesta. Stretávali sme sa pravidelne s vedením NDS v ich centrále, ale aj priamo v dotknutom regióne. Tu musím oceniť prístup NDS, že bola vždy ochota rokovať s  jednotlivými pracovnými skupinami.

Žiaľ, musím však spomenúť, že keď sa malo uskutočniť stretnutie s pracovnou skupinou R3 na Orave, vtedy minister zakročil a investičnému riaditeľovi NDS zakázal zúčastniť sa tohto stretnutia, len pár hodín pred stretnutím, keď starostovia boli už prítomní na dohodnutom stretnutí.

Pri mojich cestách po regiónoch, som sa stretával so znechutenými ľuďmi, ktorí už dávno prestali veriť neustále sa posúvajúcim termínom. Ich situáciu ohľadom zhoršenej bezpečnosti na cestách som sa snažil aspoň sčasti riešiť tak, že môj neveľký rozpočet som použil na budovanie inteligentných priechodov pre chodcov. Tieto priechody pre chodcov sa vystavali v rôznych častiach Slovenska.

Na rozdiel od ministra Érseka, ktorý preferuje väčšinou juh Slovenska.

R3

Teraz otvorím tému R3 na Orave, ktorú minister až tak nemusí. Táto RC bola taktiež v PVV. Zdôrazňujem, že úsek Tvrdošín – Nižná bol najlepšie pripravený na súťaž na zhotoviteľa. Stavebné povolenie bolo vydané už v roku 2012!! Ďalšie úseky Nižná – Dlhá nad Oravou a Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová boli v pláne s predbežným začiatkom výstavby v roku 2019. Žiaľ, dnes sú už tieto dva úseky uvádzané v strategickom pláne stavieb so začiatkom výstavby v roku 2023. Je to aj z toho dôvodu, že ministerstvo dopravy nedokázalo vyčleniť 3,5 milióna EUR zo svojho rozpočtu na ďalšiu projektovú prípravu.

Musím konštatovať, že rozbeh ohľadom R3 bol celkom dobrý, kým som bol koaličný poslanec. Koncom júla 2017 sa začalo verejné obstarávanie na zhotoviteľa.  Ale akonáhle som opustil vládnu koalíciu, celý proces sa začal akosi záhadne komplikovať a  spomaľovať. Toto verejné obstarávanie sa tiež zapíše do histórie. Žiaľ, ako jeden z najdlhšie súťažených úsekov v pomere k jeho dĺžke a cene. Iba pripomínam, ide o 4 km úsek v polovičnom profile, v predpokladanej cene 75 miliónov EUR.

Obyvatelia Oravy ma už viackrát vyzývali, aby sme urobili obrovskú blokádu ciest pre nečinnosť ministerstva dopravy. Rozhodli sme sa ísť pokojnejšou cestou ako upozorniť na to, že aj Orava je na mape Slovenska, že aj Orava je v PVV. Minister dopravy, aj predseda vlády dostanú od nespokojných obyvateľov Oravy desaťtisíce pohľadníc, kde vyjadria svoj názor. Týmto spôsobom zatiaľ nezablokujeme už aj tak plné cesty, kde motoristi už aj tak trpia, ale zablokujeme podateľne na ministerstve dopravy a na Úrade vlády. Verím, že názor desaťtisícov ľudí nebude ignorovaný.

D3 a samospráva

Ďalší problém v žilinskom kraji je nedostavaná D3. Pán minister, ako je to s majetkovoprávnym vysporiadaním pripravovaných stavieb? Poviem Vám: VEĽMI ZLE! Nebojím sa povedať, že nič sa majetkovoprávne nevysporiadáva, To znamená celé zle!

Musím povedať, že pravidelné kolóny by sa dali aspoň sčasti znížiť posilnením vlakových spojov na tomto úseku. Nemá zmysel, aby VÚC dávala viacej peňazí do autobusovej dopravy, keď autobusy aj tak stoja v  kolónach. Je zarážajúce, že ministerstvo nevie vyhovieť napríklad obci Svrčinovec, ktorej by veľmi pomohlo, keby ministerstvo dopravy vytvorilo aspoň tri vlakové spojenia na trase Skalité – Čierne – Svrčinovec - Čadca. Čo je úsek dlhý 15,5 km.

Ďalej musím spomenúť problém v Ružomberku, kde sa na zjazdoch z D1 vytvárajú dlhé kolóny, hlavne v piatky a nedele. Tu ŽSK navrhovalo riešenie. Žiaľ, na oficiálny list Žilinskej župy ministerstvo doteraz – vyše polroka – nebolo schopné odpovedať. Musím povedať, že jedno riešenie, ktoré ste prisľúbili vybudovať na jar: jeden jazdný pruh v dĺžke cca 950 m, na ceste I/18 v smere z Ivachnovej je zrejme tiež utópia a  vodiči budú stále trpieť v kolónach. Aspoň tento sľub prosím pán minister dodržte!

CESTY I. TRIEDY

Samosprávne kraje na Slovensku, pod ktoré patria cesty II. a III. triedy neustále doplácajú na meškajúcu výstavbu rýchlostných ciest a  diaľnic, a  nekvalitné cesty I. triedy. Slovenská správa ciest (SSC) je už dlhodobo podfinancovaná. Viaceré úseky ciest I. triedy sú v havarijnom stave. Treba si uvedomiť, že aj bezpečnostné prvky na týchto cestách sú v dezolátnom stave a  ohrozujú bezpečnú prevádzku na cestách I. triedy. Páni poslanci, aj vy a vaše rodiny prechádzajú po tak nebezpečných úsekoch. Tieto cesty neboli stavané na takúto intenzitu dopravy a  automaticky sa doprava presúva na župné cesty II. triedy, ktoré už vonkoncom nie sú stavané na takéto zaťaženie a  nečinnosťou ministerstva sa nadmerne ničia a opotrebovávajú.

Ministerstvo dopravy má od 17.2.2019 na opravy ciest I. triedy navýšený rozpočet o 50 miliónov EUR, oproti schválenému rozpočtu na tento rok. Toto určite kvitujem, ale na druhej strane musím povedať, že podľa informácií, ktoré mám, ste trikrát zmenili a zastavili prípravu obstarávania.

Prečo ministerstvo dopravy takto brzdí potrebné investície do regiónov?

Prečo ministerstvo dopravy nedá vypísať súťaže v menších balíkoch jednotlivými Investičným výstavbám a správam ciest SSC?

Bolo by to určite rýchlejšie a lacnejšie. Ministerstvo by si už konečne malo uvedomiť, že máme 4 ročné obdobia – jar, leto jeseň, zima. A  ak sa budú takto robiť obštrukcie, tak cesty I. triedy, ktoré to zúfalo potrebujú, sa budú rekonštruovať tak, ako to bolo minulý rok v Žilinskom kraji – až v novembri.

Pán minister, tých problémov je v každom regióne určite veľmi veľa. Ja viem, že na dnešnej schôdzi Vás asi neodvoláme, ale bolo nutné verejnosť upozorniť na tieto problémy a aby si uvedomovala ich závažnosť.

Kolegyne a kolegovia zo SMERU, SNS a Mostu-Híd, vám nevadí, že sa neplní programové vyhlásenie vašej vlády? Ste spokojní s dopravou vo vašom regióne?

Copyright © 2017 Igor Janckulík, Design & tvorba webu: SOFTPAE - Tvorba web stránok.