Pracovné stretnutie k obchvatu Prievidze

Na pôde ministerstva dopravy sa vo štvrtok 8.decembra 2016 konalo pracovné stretnutie za účasti primátorky mesta Prievidza, Kataríny Macháčkovej, splnomocnenca vlády Igora Janckulíka a Ing. Radoslava Jurčagu, riaditeľa odboru koordinácie a riadenia projektov MDVRR SR. Hlavnou témou rokovania bola meškajúca príprava verejného obstarávania štúdie realizovateľnosti cesty I/64 v úseku Žilina – Topoľčany, ktorej súčasťou je aj obchvat Prievidze. Podklady k štúdii v týchto dňoch finalizuje Slovenská správa ciest. Jej úlohou je navrhnutie technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty s vyhodnotením už navrhnutých trás, prípadne doplnenie variantov a ich zhodnotenie.

Copyright © 2017 Igor Janckulík, Design & tvorba webu: SOFTPAE - Tvorba web stránok.