Snem Združenia miest a obcí Dolná Orava

Na pozvanie starostov a primátorov dolnej Oravy sa splnomocnenec vlády Igor Janckulík a poslanec NR SR Eduard Adamčík zúčastnili 20. januára 2017 v Dolnom Kubíne zasadnutia ZMO Dolná Orava. Jednou z tém diskusie bolo aj výstavba citeľne chýbajúcich úsekov rýchlostnej komunikácie R3 na Orave, ktorá by mohla začať už na prelome rokov 2017 a 2018. Najlepšie pripravený je úsek medzi Tvrdošínom a Nižnou, ktorý sa má začať budovať ako prvý.

Viac info: http://www.teraz.sk/ekonomika/rychlostnu-cestu-r3-medzi-tvrdosinom/239302-clanok.html

Copyright © 2017 Igor Janckulík, Design & tvorba webu: SOFTPAE - Tvorba web stránok.