Úrady pre občanov alebo občan pre úrady

Po viacerých upozorneniach od občanov, podnikateľov a živnostníkov, že musia cestovať z okresov Námestovo a Tvrdošín do pobočky Sociálnej poisťovne v Dolnom Kubíne, som si dal vypracovať štatistiku o počtoch podnikateľských subjektov v jednotlivých okresoch a zostal som nepríjemne prekvapený.

Okresný úrad Námestovo k 1. januáru 2017 eviduje 9 473 podnikateľských subjektov s aktívnym živnostenským oprávnením, Okresný úrad Tvrdošín 4 768 subjektov a Okresný úrad v Dolnom Kubíne eviduje 3 880 subjektov.

Podľa môjho názoru je úplne nelogické, že pobočka Sociálnej poisťovňe sa nachádza v Dolnom Kubíne a naproti tomu sú v Námestove a Tvrdošíne len vysunuté pracoviská s výrazne obmedzenými právomocami.

Samozrejme, chcem zdôrazniť, že netvrdím a mojím zámerom nie je to, aby sa pobočka v Dolnom Kubíne zrušila, ale tieto služby by mali byť aj v iných okresoch. Najmä, ak panuje takýto výrazný nepomer v počte klientov Sociálnej poisťovne v jednotlivých okresoch.

Hovoril som o tom s generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne aj s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým som predostrel moje výhrady a obaja prisľúbili pomoc.

Copyright © 2017 Igor Janckulík, Design & tvorba webu: SOFTPAE - Tvorba web stránok.