Pracovné stretnutie s riaditeľom Slovenskej správy ciest

Dnes som mal pracovné stretnutie s generálny riaditeľom Slovenskej správy ciest (SSC) Romanom Žemberom. Predstavil som mu moju myšlienku zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky v obciach, cez ktoré prechádzajú cesty I. triedy a ktoré sú v koridoroch pripravovaných rýchlostných ciest. Išlo by o budovanie inteligentných priechodov pre chodcov. Zároveň som pánovi riaditeľovi odovzdal petíciu za riešenie zlej dopravnej situácie na štátnej komunikácii I/59 v obci Nižná, ktorú podpísalo 1347 občanov obce.

Copyright © 2017 Igor Janckulík, Design & tvorba webu: SOFTPAE - Tvorba web stránok.