Úrady pre občanov alebo občan pre úrady - pokračovanie

Som rád, že v priebehu mesiaca sa podarilo vyriešiť problém s vysunutým pracoviskom Sociálnej poisťovne v Námestove. S riaditeľom Sociálnej poisťovne sme sa po niekoľkých rokovaniach dohodli na kompromise a od 1. júla 2017 bude toto pracovisko posilnené o 4 ďalších zamestnancov.

Som presvedčený, že toto opatrenie výrazne pomôže a uľahčí prácu aj súčasným zamestnancom, ktorí nebudú vystavení takému náporu agendy pri tak vysokom počte klientov. Uľahčí sa tým aj vykonávanie vonkajších kontrol v sídle zamestnávateľov z okresu Námestovo.

Ide o to, že zhruba pred mesiacom, po upozorneniach od viacerých občanov, som začal s riaditeľom Sociálnej poisťovne aj ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny riešiť nepriaznivú štatistiku subjektov s aktívnym živnostenským oprávnením pre okresy Námestovo a Tvrdošín. Okresný úrad Námestovo k 1. januáru 2017 eviduje 9 473 podnikateľských subjektov s aktívnym živnostenským oprávnením, Okresný úrad Tvrdošín 4 768 subjektov a Okresný úrad v Dolnom Kubíne eviduje 3 880 subjektov. Napriek číslam sa pobočka Sociálnej poisťovňe nachádza v Dolnom Kubíne a v Námestove a Tvrdošíne sú len vysunuté pracoviská s výrazne obmedzenými právomocami.

Som presvedčený, že opatrenie účinné od 1. júla 2017 odstráni tento nepomer.

Copyright © 2017 Igor Janckulík, Design & tvorba webu: SOFTPAE - Tvorba web stránok.