Inteligentné priechody zvýšia bezpečnosť chodcov na problematických úsekoch ciest I. triedy

Splnomocnenec vlády pre rýchlostné cesty Igor Janckulík kompletizuje podklady pre projekt tzv. inteligentných priechodov pre chodcov, ktoré Slovenská správa ciest vybuduje v mestách a obciach, ktoré sa nachádzajú v koridore trasovania budúcich rýchlostných ciest alebo na medzinárodných koridorov ciest I. triedy, kde je vysoká intenzita dopravy. Na projekt sa celkovo použije 130-tisíc eur a predbežne sa predpokladá, že bude možné vybudovať približne 10 takýchto inteligentných priechodov.

Vzdaním sa časti finančných prostriedkov určených na fungovanie Útvaru splnomocnenca vlády pre rýchlostné cesty v prospech projektu inteligentných prechodov chce splnomocnenec zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v mestách a obciach, cez ktoré je naplánovaná výstavba rýchlostných ciest, ale nakoľko tam prebiehajú prípravné fázy, potrvá ešte niekoľko rokov, kým tadiaľ rýchlostná cesta povedie. „Keďže dotknuté samosprávy a Slovenská správa ciest na takéto projekty nemajú zvyšné financie, Útvar splnomocnenca má záujem aspoň takýmto spôsobom pomôcť dotknutým obciam a mestám zvýšiť bezpečnosť ich obyvateľov,“ uviedol splnomocnenec Janckulík. Rovnako sa uvažuje aj o obciach a mestách, ktoré sú medzinárodnou tranzitnou tepnou.

„Finančná rezerva vznikla na základe úsporných opatrení v rámci fungovania môjho úradu. Rovnako financie, ktoré boli k dispozícii na platy pre vedúcich pracovných skupín pre rýchlostné cesty, neboli použité. S vedúcimi jednotlivých pracovných skupín sme sa totiž dohodli, že svoju poradnú prácu budú vykonávať bez nároku na odmenu. Aj ja vykonávam svoju funkciu splnomocnenca bez nároku na plat, keďže som sa ho hneď po nástupe zriekol,“ vysvetlil Janckulík financovanie týchto priechodov. Po absolvovaní sérii rokovaní na Ministerstve dopravy a výstavby a Slovenskej správy ciest o možnostiach, ako transformovať tento projekt do praxe, momentálne prebiehajú procesy spojené s relokáciou finančných prostriedkov pre SSC, v ktorej správe sú cesty I. triedy.

Janckulík zároveň spolupracuje so zástupcami pracovných skupín, ktoré vytvoril zo starostov, primátorov a zástupcov z daných regiónov pre jednotlivé úseky rýchlostných ciest, na určení miest, kde je vysoká intenzita dopravy a veľká nehodovosť. „Práve na takýchto miestach je mimoriadne dôležité zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, pokiaľ sa ľudia dočkajú modernej a bezpečnej rýchlostnej cesty. Uvedomujem si, že inteligentné priechody pre chodcov nevyriešia najzásadnejšie problémy, ktoré ľudia v týchto regiónoch, kde roky čakajú na vybudovanie rýchlostnej cesty, majú. Verím však, že aspoň takýmto opatrením sa podarí zlepšiť bezpečnosť chodcov aj vodičov. Rovnaká situácia je aj na medzinárodných tranzitných ťahoch, ktoré vedú cez preťažené cesty I. triedy  v obciach. Toto je pilotný projekt v ktorom by som chcel pokračovať aj v budúcnosti, preto verím, že aj budúci rok sa nám podarí v spolupráci s ministerstvom financií a ministerstvom dopravy nájsť zhodu a vybudovať ďalšie inteligentné priechody pre chodcov.“ dodal Janckulík.

Copyright © 2017 Igor Janckulík, Design & tvorba webu: SOFTPAE - Tvorba web stránok.