Pokračujeme v pravidelných rokovaniach s pracovnými skupinami pre rýchlostné cesty

Na pozvanie primátorky Andrey Turčanovej sa v pondelok, 6. novembra 2017, konalo v Prešove zasadnutie pracovnej skupiny pre rýchlostnú cestu R4. Okrem splnomocnenca vlády Igora Janckulíka a Ladislava Bačenka, vedúceho investičného odboru NDS a.s. v Prešove, sa rokovania zúčastnil aj poslanec NR SR Eduard Adamčík. Hlavnou témou rokovania bol aktuálny stav prípravy rýchlostnej cesty R4. Odborné informácie prítomným poskytol Ladislav Bačenko z NDS, pričom primátori a starostovia mu tlmočili svoje pripomienky. Obe strany ocenili možnosť stretnúť sa a priamo si vykomunikovať svoje postoje. Ladislav Bačenko ubezpečil prítomných, že dlho očakávané verejné obstarávanie na zhotoviteľa I. etapy severného obchvatu Prešova bude spustené do konca tohto roka.

Splnomocnenec Janckulík v rámci výjazdu v Prešovskom kraji navštívil aj obec Lipníky, kde bude v priebehu najbližších dní vybudovaný inteligentný prechod pre chodcov. Prechod je súčasťou pilotného projektu budovania inteligentných prechodov pre chodcov na cestách I. triedy, ktoré sú zaťažené tranzitnou dopravou v koridore budúcej rýchlostnej cesty.

Viac info: https://www.webnoviny.sk/zaciatok-vystavby-r4-sa-blizi-do-konca-roka-vyhlasia-verejne-obstaravanie/

Copyright © 2017 Igor Janckulík, Design & tvorba webu: SOFTPAE - Tvorba web stránok.