SC ŽSK reklamuje asfaltové zmesi v obciach: Liptovské Revúce, Korytnica a Liptovská Lužná

Viem, že je nepríjemné, keď sa prerába niečo hotové, ale je to len a len pre bezpečnosť ľudí a životnosť zrealizovaných prác. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (SC ŽSK) pred viac ako rokom vstúpila do reklamačného konania s nie bezvýznamným dodávateľom asfaltových zmesí, ktorý v minulosti dodával najväčšie objemy prác pre ŽSK. Vďaka odbornosti a veľkej húževnatosti nového generálneho riaditeľa SC ŽSK, v týchto dňoch dodávateľ reklamovnaných asfaltových zmesí definitívne priznal reklamáciu asfaltových zmesí dodaných v nevyhovujúcej kvalite. Dodávateľ je povinný uhradiť aj náklady na výmenu asfaltového koberca vo všetkých reklamovnaných úsekoch. Z dôvodu nastupujúceho zimného obdobia, bude frézovanie a nová pokládka realizovaná v IV. prípadne V. mesiaci roku 2020.

Verím, že tým, že ŽSK preukazuje svoj nekompromisný postoj k nekvalitne odvedenej práci a pristupuje k reklamačným konaniam vždy, keď je to potrebné a opodstatnené, zvýši sa aj kvalita budúcich služieb odvedených dodávateľmi pre náš kraj.





Copyright © 2017 Igor Janckulík, Design & tvorba webu: SOFTPAE - Tvorba web stránok.