Splnomocnenec Janckulík rokoval so Štefanom Kiššom, riaditeľom ÚHP

Na dnešnom stretnutí sme si potvrdili, že Útvar hodnoty za peniaze nechce zastaviť výstavbu rýchlostnej cesty R2. Na projekte R2 sa ďalej pracuje, aby sme dosiahli čo najlepšie riešenie, ktoré prispeje k plneniu programového vyhlásenia vlády stavať rýchlostnú cestu R2 a riadiť sa princípmi hodnoty za peniaze. Našim spoločným cieľom  je čo najskôr zabezpečiť bezpečnú a plynulú premávku pre každý región. To samozrejme platí aj pre okresy južného Slovenska. Na rokovanie bol prizvaný aj vedúci pracovnej skupiny pre R2 a starosta obce Mýtna Pavel Greksa, ako aj primátorka Lučenca Alexandra Pivková.

„Myslím, že dnešné stretnutie bolo veľmi prínosné pre všetky strany. Vysvetlili sme si nejasnosti, ktoré vznikli po nešťastnej medializácii čiastkových informácií z posudzovania úsekov rýchlostnej cesty R2, ktoré Útvar hodnoty za peniaze poskytol ministerstvu dopravy,“ povedal po stretnutí splnomocnenec Janckulík.

Analytici útvaru si opätovne vyžiadali aktuálne podklady od NDS. Na základe nich aktualizujú svoje prepočty a zverejnenia štandardné hodnotenie pripravovaných projektov. Zástupcovia ÚHP zdôraznili, že nespochybňujú potrebu vybudovania rýchlostnej cesty medzi Zvolenom a Košicami, ale snažia sa hľadať alternatívne a menej nákladné možnosti dostavby. Riaditeľ ÚHP Štefan Kišš zdôraznil, že výstupy útvaru majú pre vládu, v tomto prípade pre ministerstvo dopravy, odporúčací charakter.

Copyright © 2017 Igor Janckulík, Design & tvorba webu: SOFTPAE - Tvorba web stránok.